HÒA

Huấn luyện viên
Experience:10 năm
Biography:

"Nếu bạn không thử. Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm những gì."

NGUYỄN GIANG

HLV
Experience:5 năm
Biography:

"Không quan trọng bạn tập được bao nhiêu tư thế khó mà quan trọng bạn có mặt bao nhiêu lần trên thảm"