HÒA

Yoga
Huấn luyện viên
Experience:10 năm
Biography:

"Nếu bạn không thử. Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm những gì."

TRẦN BÌNH

Yoga
Huấn luyện viên
Experience:5 năm
Biography:

Cái khó nhất của việc tập luyện là bắt đầu. Một khi đã vào guồng thì dừng lại mới là cái khó nhất”.

Copyright 2024