NGUYỄN GIANG

YogaHLV
Experience:

5 năm

Biography:

"Không quan trọng bạn tập được bao nhiêu tư thế khó mà quan trọng bạn có mặt bao nhiêu lần trên thảm"